Fons únic de ciutat

El conjunt documental de Biblioteques de L'Hospitalet forma el fons únic de ciutat, accessible i consultable des de qualssevol de les biblioteques. Aquest conjunt documental queda a l'abast de tothom per mitjà del préstec interbibliotecari municipal, que de manera gratuïta circula diàriament entre totes les biblioteques.
Així, mitjançant la diversificació de títols a través de la coordinació bibliotecària, s'optimitza el pressupost municipal d'adquisicions directes, i es facilita als ciutadans eines per al seu desenvolupament cultural, professional i intel·lectual
 
  • Les biblioteques de la Xarxa han de treballar conjuntament per l'equilibri del fons únic de ciutat, que mitjançant el préstec interbibliotecari municipal, diari i gratuït, és accessible a tots els ciutadans de L'Hospitalet. 

  • La Biblioteca Central Tecla Sala ha d'esdevenir l'eix d'informació local, recolzant a les biblioteques de proximitat amb la documentació adient per mitjà del préstec interbibliotecari municipal. 

  • L'adquisició del fons de ficció i audiovisual és prioritària per a les biblioteques de proximitat per tal de donar resposta a les necessitats reals de cultura i d'oci dels ciutadans. 

  • Diversificació de títols a través de la coordinació bibliotecària per optimitzar el pressupost municipal d'adquisicions directes. 

  • Biblioteques de l'Hospitalet s'imposa com a objectiu a curt termini l'assoliment de la ràtio d'1,5 documents per habitant.
Per saber-ne més podeu consultar els documents Política de desenvolupament de la col·lecció i Política de desenvolipament de la col·lecció: els fons especialitzats

Segueix-nos a la Xarxa

Connecta't amb la teva Biblioteca, segueix-nos a Twitter.