• Comparteix:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus
09/11/2020
Premi LH Confidencial 2021
Bases de la convocatòria 2021

Us presentem les bases de la convocatòria del 2021 del Premi LH Confidencial, premi de novel·la negra de la ciutat de L'Hospitalet, convocat conjuntament amb Roca editorial.

L’import del premi serà de 12.000 €.

El termini d’admissió d’originals serà  fins el diumenge 31 de gener de 2021, a les 23.59 h.

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar a la web de la seu electrònica : https://seuelectronica.l-h.cat/tramits/detallTramit.aspx?1LlpZ2uzJpElcNhUCPRX5NLLPdNd9RVWyUnto3NyqazCiTmNpW760VH3owqazBqazB.

El jurat emetrà el seu veredicte dins el mes de maig de 2021, i es farà públic el guanyador o la guanyadora. L’obra publicada es presentarà durant el quart trimestre de 2021, en un acte públic que tindrà lloc a la Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet de Llobregat.