• Comparteix:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus
03/08/2018
Memòria 2017 de les biblioteques de l'Hospitalet
Presentem la memòria 2017 de les biblioteques de l'Hospitalet on recullim l’activitat de la xarxa a nivell de ciutat i es complementa amb les memòries de cada una de les biblioteques.

Aquesta està composta pels següents apartats:

1. Presentació:  recull la fitxa de servei, dades significatives de la xarxa de biblioteques i les dades dels usuaris de totes les biblioteques.

2. Programes i serveis: accés a la informació sobre la col•lecció i el prèstec i les diferents activitats i accions de promoció de la lectura, la cultura, l’aprenentatge i la cohesió social que ofereixen les biblioteques.

3. Gestió de la biblioteca: es detallen els recursos humans i econòmics, els equipaments i els procesos de treball.

4. Les biblioteques: una comparativa dels indicadors actuals amb els de l’any anterior i altres dades importants de cada biblioteca.