Les nostres Biblioteques

Pla d'Acció 2024 Biblioteca La Bòbila

Pla d’Acció 2024 Biblioteca La Bòbila

L'any 2024 en fem vint-i-cinc anys. Vint-i-cinc anys d'una biblioteca que intenta no només cobrir les necessitats culturals, d'aprenentatge i gaudi dels nostres usuaris, sinó enfortir les aliances amb les diferents entitats i equipaments del barri. Tenim, a més, un fons especialitzat en gènere negre i policíac que és el nostre tret diferenciador. Un fons que ens permet realitzar prescripció lectora, mitjançant activitats i publicacions suggeridores per potenciar la descoberta de nous i vells autors.

Memòria 2023 de la Biblioteca La Bòbila

Memòria 2023 de la Biblioteca La Bòbila

La Biblioteca La Bòbila pertany a la xarxa de biblioteques de L’Hospitalet de Llobregat. La xarxa, de titularitat municipal, és gestionada –amb el suport de la Diputació de Barcelona– per la Secció de Biblioteques, que té com a missió a més a més de la seva gestió, la de desenvolupar les polítiques de lectura pública de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Si desitgeu consultar les memòries o plans d'acció d'anys anteriors, envieu-nos un correu i us facilitarem la informació demanada.

On som

Xarxes de la Biblioteca La Bòbila

Connecta't amb la Biblioteca La Bòbila, segueix-nos al Facebook i a Twitter.